龙八8|国际

           Home / About XTU / Former Presidents & Secretaries

           Former Secretaries

           Ma Shaohu (1958.9-1959.7)
           Zhang Yong (1977.4-1984.9)
           Liu Pin (1984.9-1988.10)
           Chen Xin (1988.10-1990.8)
           Zheng Zengquan (1990.8-1991.11)
           Hu Xuejun (1991.11-1994.9)
           Zhou Huiheng (1994.9-1997.12)
           Shi Yaokun (1997.12-2002.4)
           Peng Guofu (2002.4-2009.4)
           Xiao Guo'an (2009.4-2013.5)
           Zhang Jing (2013.5 - 2016.12)

           Former Presidents

           Wang Sanming (1958.9-1959.7)
           Li Zhenjun (1977.7-1978.5)
           Zhang Yong (1978.5-1981.12)
           Zuo Wei (1981.9-1984.10)
           Yang Xiangqun (1984.10-1990.8)
           Hu Xuejun (1990.8-1994.12)
           Pan Changliang (1994.12-2000.4)
           Li Shucheng (2000.5-2004.8)
           Luo He'an (2004.8-2013.12)
           Huang Yunqing (2013.12- 2016.12)
           Zhou Yichun(2016.12-2019.6)

                     education

                     society

                     culture

                     video

                     Finance

                     Premier League

                     Premier League

                     news

                     aviation